بازگشته : درباره‌ی ستاره‌ی سیاه آخرین آلبومِ دیوید بویی

david-bowie-blackstar

این یادداشت دو روز پیش از مرگ دیوید بویی، و در روز انتشار آخرین آلبوم او،  در تاریخ 8 ژانویه 2016 در روزنامه تلگراف به قلم نیل مک‌کورمیک منتشر شده اس…