دستان

شاهزاده ایرانی ـ قسمت دهم: من و  مادر و ارشمیدس

شاهزاده ایرانی ـ قسمت دهم: من و  مادر و ارشمیدس داستان به جایی رسید که ارشیمدس، فرمانده­ی…

شاهزاده­ ایرانی ـ قسمت نهم: پیش از طوفان

شاهزاده­ ایرانی ـ قسمت نهم: پیش از طوفان دستان از سیاهچال به کوچه رسیده و با نیایش…

شاهزاده ایرانی ـ قسمت هشتم: مردی که چاه نداشت

شاهزاده ایرانی ـ قسمت هشتم: مردی که چاه نداشت دستان از سیاهچال به کوچه رسیده و با…

شاهزاده­ ایرانی ـ قسمت ششم: سیاهپوش، سیاهپوش و باز هم سیاهپوش

شاهزاده­ ایرانی ـ قسمت ششم:  سیاهپوش، سیاهپوش و باز هم سیاهپوش دستان از سیاهچال به کوچه رسیده…