بر خط داستان: دو داستانِ کوتاه از «آن تایلر» و «کازوئو ایشی گورو» ؛ برگشت به خانه‌­ی پدری

annetyler-26-12-93

بر خط داستان: دو داستانِ کوتاه از «آن تایلر» و «کازوئو ایشی گورو» ؛ برگشت به خانه‌­ی پدری

«آن تایلر» نویسنده‌ی  معاصر آمریکایی بیشتر به رمان‌­نو…

Posted On :

بر خطِ داستان: از آمریکا تا جنگ کره: رمان « خشم » اثر فیلیپ راث

khashm-11-8-93

بر خطِ داستان: از آمریکا تا جنگ کره : رمان « خشم » اثر فیلیپ راث

نیلوفر شاندیز در بر خطِ داستان، این هفته خوانندگان شبگار را، با رمانِ خشم آشنا می­کند.

Posted On :