کدام شاهنامه را بخریم؟

امین حسینیون در شبگار به یک سوال رایج می‌پردازد: کدام شاهنامه را بخریم بهتر است؟ اگر برای…