دمشق،1940

این مجموعه عکس­هایی است از مجله لایف، مربوط به سوریه در سال 1940، عکاس این عکس­ها، مارگارت…