بهترین عکس از جنگ ویتنام

  یکی از چتربازان یک جوخه، هلکوپتر امداد را از میان جنگل راهنمایی می­کند تا بیایند و…