جنگجویان شایان

ادوارد کورتیس، مردی که سرخپوستان را مصور کرد.

ادوارد کورتیس، مردی که سرخپوستان را مصور کرد. ادوارد کورتیس، عکاسی است که بیش از 30 سال از…

جنگجویان شایان

عکس «جنگجویان شایان» (Cheyenne Warriors) را ادوارد کورتیس(Edward S. Curtis) در 1905 گرفت؛ و اولین بار در…