کجا ایستاده ­ایم یا چگونه ایران به مرحله بعد جام ­جهانی صعود خواهد کرد؟

o-IRAN-NIGERIA-WORLD-CUP-facebook

کجا ایستاده ­ایم یا چگونه ایران به مرحله بعد جام ­جهانی صعود خواهد کرد؟

آیا آماده­ بازی مقابل نیجریه هستید؟ شما فکر میکنید صعود می کنیم؟ یا اطمینان

Posted On :