شکار تیغ ماهی توسط دکتر

شکار تیغ ماهی توسط دکتر از آن شب­هایی بود که پشه می­پراندیم. بد هم نمی­گذشت؛ دندانپزشک شیفت…