تصادف رانندگی

همایشِ یادبودِ قربانیان حوادث رانندگی در دانشکده ­ی علوم اجتماعی برگزار شد

همایشِ یادبودِ قربانیان حوادث رانندگی در دانشکده­ ی علوم اجتماعی برگزار شد شبگار قبلا مقالات متعددی را…

کمک­های اولیه، جان انسان‏ها و حادثه های رانندگی که می توانند مرگبار نباشند ـ بخش دوم

کمک­های اولیه، جان انسان‏ها و حادثه های رانندگی که می توانند مرگبار نباشند ـ بخش دوم قبلا…

بی آر تی ؛ قاتل جان یا قاتق نان

بی آر تی؛ قاتل جان یا قاتق نان چند هفته­ای است که برخی دوستان در فضای مجازی…

نگوييم تصادف رانندگی! ـ بخش دوم

 نگوييم تصادف رانندگی! ـ بخش دوم این مقاله در دو بخش؛ به این مسئله اساسی می پردازد…

نگوييم تصادف رانندگی! ـ بخش اول

  این مقاله در دو بخش؛ به این مسئله اساسی می پردازد که اکثر حوادث رانندگی تصادفی…