تبلیغ

هشت میلیون گلبرگ بر روستایی در کاستاریکا باریدند

هشت میلیون گلبرگ بر روستایی در کاستاریکا باریدند شرکت تبلیغاتی بین المللی مک کان (mccann) عکاس معروف…

تبلیغات متفاوت ضد سیگار

تبلیغات متفاوت ضد سیگار نقل است از بیلی وایلدر کارگردان شهیر سینما که گفته بود اگر سیگار…