زنده باشی سامورایی، گزارش بازی استقلال، بویرام

بوریرام    1 –  2  استقلال تهران چهارشنبه 27 شهریور 1392 _ ساعت 15:30  , (ورزشگاه تاندرکسل بانکوک…