قرعه کشی جام جهانی: در گروه آسانی قرار گرفته ایم؟

قرعه کشی جام جهانی: در گروه آسانی قرار گرفته ایم؟ این سوالی است که خیلی ها می…