آری به رمان نو؛ «عاشق » مارگریت دوراس

دوراس

آری به رمان نو ؛ «عاشق» مارگریت دوراس

«می‌‌شویدم. نگاهش می‌کنم، می‌شویدم. به تدریج دلپذیر می‌شود، بعد بیشتر. هیچ نمی‌دانم چطور سد وضع شده مادر در…

Posted On :

بر خط داستان ـ رقص قورباغه ها، مو یان و لوری مور

onlineoffiction-28-8-3-92

بر خط داستان ـ رقص قورباغه ها، مویان و لوری مور

به نظر می آید خواندن داستان­هایی از سرزمین­های دور و از مردمی که زندگی متفاوتی با ما دارند ، می تواند بر…

Posted On :

ساموئل بکت و آنتوان چخوف؛ از تئاتر تا داستان کوتاه

onlinefiction-5-11-92

ساموئل بکت و آنتوان چخوف؛ از تئاتر تا داستان کوتاه

 سه داستان کوتاه، از آنتوان چخوف، ساموئل بکت، و محمود طیاری را به انتخاب نیلوفر شاندیز در شبگار بخ…

Posted On :

محمود دولت آبادی، ایتالو کالوینو و داستانی از هرمانِ جوان

onthelineoffiction-23-10-92

 محمود دولت آبادی، ایتالو کالوینو و داستانی از هرمانِ جوان

احتمالا  محمود دولت آبادی و ایتالو کالوینو را می شناسید، بد نیست این هفته  یک نویسنده ج

Posted On :