این فیلمها بوی کهنگی نمی دهند

دایره سرخ ؛ داستان چهار سامورایی تنها به روایت ژان پیر ملویل

دایره سرخ ؛ داستان چهار سامورایی تنها به روایت ژان پیر ملویل در ستون کلاسیک­هایی که باید…

شِین ؛ قهرمانی که در افق گم شد؟

«شین» (1953) یک وسترن کلاسیک است، ساخته شده بر اساس همان الگوهای قدیمی وسترن، با قهرمانی بی خطا، تصاویر چشم نواز و اسب و اسلحه