مناطق روستایی تگزاس، اینترنت خانگی ندارند

سی و یک درصد مردم تگزاس از اینترنت استفاده نمی­کنند. هنوز بسیاری از مناطق روستایی آمریکا تحت…