اکسپرسیونیسم

منظره ای از باسل و راین

منظره ای از باسل و راین(View of Basel and the Rhine) این منظره­ی شهری را ارنست لودویگ…

ترس در سکوت : ژانر وحشت در دوران سینمای صامت

فیلم جنجالی خواننده­ی جاز ( نخستین فیلم ناطق سینما)، به کارگردانی آلن کرسلند و بازی‌ ال جلسن اشتهای مخاطب عام سینما را …