اندونزی

آتشفشان قهر طبیعت در اندونزی فوران کرد

آتشفشان قهر طبیعت در اندونزی فوران کرد احاطه این روزهای ما بر طبیعت، منقرض شدن جانوران و…

میمون های نقابدار در خیابان های اندونزی

میمون های نقابدار در خیابان های اندونزی وحشت اکثر اوقات نه از ناشناخته ها، بلکه از چیزهای…