گرانترین عکس تاریخ

  در نوامبر 2011 عکس”راین 2″به قیمت چهار میلیون و سیصد هزار دلار در حراج کریستی به…