انتشارات نیلوفر

بر خطِ داستان: از آمریکا تا جنگ کره: رمان « خشم » اثر فیلیپ راث

بر خطِ داستان: از آمریکا تا جنگ کره : رمان « خشم » اثر فیلیپ راث نیلوفر…

راویِ دو قطبی ارنستو ساباتو در رمان تونل

 راویِ دو قطبی ارنستو ساباتو در رمان تونل شاید کمی از خطِ داستان خارج شده باشید، اما…

استالین خوب، پدرکشی مدرن

 استالین خوب، پدرکشی مدرن نیلوفر شاندیز در شبگار، «استالین خوب» را معرفی می­کند. رمان استالین خوب ترجمه…