سود مایکروسافت از نوکیا چیست؟

مایکروسافت شرکت نوکیا را خریده است. نوکیایی که به نظر می­رسد دیگر همه چیز را باخته است،…