استالین خوب، پدرکشی مدرن

 استالین خوب، پدرکشی مدرن نیلوفر شاندیز در شبگار، «استالین خوب» را معرفی می­کند. رمان استالین خوب ترجمه…