شاهزاده ایرانی ـ قسمت دهم: من و  مادر و ارشمیدس

شاهزاده ایرانی ـ قسمت دهم: من و  مادر و ارشمیدس داستان به جایی رسید که ارشیمدس، فرمانده­ی…