غلامحسین ساعدی ؛ احمد شاملو و کمی هم ادگار آلن پو

غلامحسین ساعدی؛ احمد شاملو و کمی هم ادگار آلن پو با شنیدن نام رئالیسم جادویی، معمولا یاد…