آمیتیس

شاهزاده ایرانی ـ قسمت دهم: من و  مادر و ارشمیدس

شاهزاده ایرانی ـ قسمت دهم: من و  مادر و ارشمیدس داستان به جایی رسید که ارشیمدس، فرمانده­ی…

شاهزاده ایرانی ـ قسمت هشتم: مردی که چاه نداشت

شاهزاده ایرانی ـ قسمت هشتم: مردی که چاه نداشت دستان از سیاهچال به کوچه رسیده و با…

شاهزاده ایرانی ـ قسمت هفتم: آخه مادرِ من…!

شاهزاده ایرانی ـ قسمت هفتم: آخه مادرِ من…! دستان از سیاهچال به کوچه رسیده و با نیایش…

شاهزاده ایرانی ـ قسمت پنجم: اشک ­هایی روی قالیچه­ پرنده

شاهزاده ایرانی ـ قسمت پنجم: اشک ­هایی روی قالیچه­ پرنده شاهزاده دستان وارد تونل های مخفی سیاهچال…