آفریقا

عکس­نوشت: آفریقا در مسیر قرن بیستم

عکس­نوشت: آفریقا در مسیر قرن بیستم چهل سال پس از مرگ عکاس مجله لایف، الیوت الیسوفون(Eliot Elisofon)،…

نجات گوریل کنگو: پناهگاهی برای حیوانات در خطر

نجات گوریل کنگو: پناهگاهی برای حیوانات در خطر می­دانید که 98.4% از DNA  ما با گوریل مشترک…