مترجم، سرآشپز، نویسنده، نجف دریابندری

مترجم، سرآشپز، نویسنده، نجف دریابندری

 najaf1

نجف دریابندری را همه می­شناسیم به اسم، نیلوفر شاندیز ما را به سفری کوتاه در زندگیِ او می‌برد. با شبگار همرا

Posted On :

آیا استفاده از گیاهان آپارتمانی نقشی در پاکسازی هوای آلوده­ترین شهر دنیا دارد؟

آیا استفاده از گیاهان آپارتمانی نقشی در پاکسازی هوای آلوده­ترین شهر دنیا دارد؟

kamal-12-10-931

مدیرعامل یک شرکت در دهلی نو از گل و گیاه  برای پاکسازی هوای کثیفی که …

Posted On :

همایشِ یادبودِ قربانیان حوادث رانندگی در دانشکده ­ی علوم اجتماعی برگزار شد

hamayesh

همایشِ یادبودِ قربانیان حوادث رانندگی در دانشکده­ ی علوم اجتماعی برگزار شد

شبگار قبلا مقالات متعددی را در مورد حوادث رانندگی با همکاری انجمنِ حا

Posted On :