فـرهـنـگ و جـامعـه

تفکر انتقادی-بخش دوم

این مطلب دنباله­دار ترجمه­ای است از کتاب Asking the right questions, a guide to critical thinking که قسمت به قسمت در …

نامه­­ی سرگشاده­ی چنار به شهرداری

مهندس ساعی، سال­ها پیش من و چنار کناری­ام را اینجا در همین جوب ولیعصر کاشتند. مرد شریفی بود؛ خیلی شریف. می­گویند کلا کشاورزی جدید ایران را

پنجاه سالگی رویای مارتین لوترکینگ

28 آگوست پنجاه سال پیش، مردم جهان یکی از مهم­ترین سخنرانی­های قرن بیستم را شنیدند. مارتین لوتر…

10 حیوان ملوس، ولی خطرناک

برخی از حیوانات نه تنها وحشی خوانده نمی­شوند، بلکه گاهی اوقات رفتارهایشان دوستانه نیز به نظر می‌رسد. گونه‌هایی از جانورانی که می‌شناسیم به حدی

تفکر انتقادی- بخش اول

راهنمایِ تفکر انتقادی/ پرسیدن سوالات درست این مطلب دنباله‌دار ترجمه‌ای است از کتاب Asking the right questions, a…

ما بد شما خوب

استاندار فارس گفته­اند که مشکل بیکاری استان فارس، علی الخصوص در منطقه­ی نیریز، من و اقوامم هستیم. اقوام من هم اکثرا سواد ندارند، سواددارشان من هستم. استاندار گفته …