محیط زیست

آیا استفاده از گیاهان آپارتمانی نقشی در پاکسازی هوای آلوده­ترین شهر دنیا دارد؟

آیا استفاده از گیاهان آپارتمانی نقشی در پاکسازی هوای آلوده­ترین شهر دنیا دارد؟

kamal-12-10-931

مدیرعامل یک شرکت در دهلی نو از گل و گیاه  برای پاکسازی هوای کثیفی که …

ماهی تن، غول زیبا و تمدن ساز رو به انقراض است

ماهی تن، غول زیبا و تمدن ساز رو به انقراض است

عکس­هایی را که می­بینید، برایان اسکری از ماهی­های تن نقره­ای اقیانوس اطلس گرفته است. ماهی­های عظیمی ک…

عکس های اختصاصی شبگار از زاینده خشک، رود که نیست

عکس های اختصاصی شبگار از زاینده خشک، رود که نیست

اولین جواب و ساده­ترین جواب این است: خشکسالی است دیگر. توقع دارید چه کنیم؟ سعدی شیرازی هم فرموده اس…