بر خط داستان: دو داستانِ کوتاه از «آن تایلر» و «کازوئو ایشی گورو» ؛ برگشت به خانه‌­ی پدری

بر خط داستان: دو داستانِ کوتاه از «آن تایلر» و «کازوئو ایشی گورو» ؛ برگشت به خانه‌­ی پدری

«آن تایلر» نویسنده‌ی معاصر آمریکایی بیشتر به رمان‌­نویس…

Posted On :

بر خط داستان ـ رقص قورباغه ها، مو یان و لوری مور

onlineoffiction-28-8-3-92

بر خط داستان ـ رقص قورباغه ها، مویان و لوری مور

به نظر می آید خواندن داستان­هایی از سرزمین­های دور و از مردمی که زندگی متفاوتی با ما دارند ، می تواند بر…

Posted On :

پل استر و اختراع انزوا ؛ در جستجوی حقیقت

onthelineoffiction-27-12-92

پل استر و اختراع انزوا ؛ در جستجوی حقیقت

کتاب اختراع انزوا نوشته پل آستر، با ترجمه بابک تبرایی را نشر افق  در 252 صفحه با قیمت 4800 تومان منتشر کرده اس

Posted On :