آوازیک

ابو ایتام ، ابوعطا

در مطلب قبل که می­توانید در اینجا بخوانید، به معرفی موسیقی اصیل و تشریح ردیف آوازی شور،…

ام الاواز، شور

آواهای اصیل ایرانی، مانند موسیقی متن، همواره در دل تاریخ چند هزار ساله­ی ما گوشنوازی کرده است. آنچه امروز به جا مانده، تنها بخشِ کوچکی است از آن عظمت، که توانسته از زیر تیغ زمان جان سالم به در برد .