تفکر انتقادی

لودویگ ویتگنشتاین ، معلمِ مدرسه

لودویگ ویتگنشتاین ، معلمِ مدرسه Spencer Robins/ امین حسینیون آنچه فیلسوف در کلاس‌های مدرسه‌ی ابتدایی آموخت. اسپنسر…

تفکر انتقادی-بخش سه

این مطلب دنباله دار ترجمه ای است از کتاب Asking the right questions, a guide to critical thinking که قسمت به قسمت در همین سایت در اختیار شما خواهد بود. اگر شما هم مثل من در تفکر انتقادی احساس ضعف میکنید، این مطلب برایتان مفید است.

تفکر انتقادی-بخش دوم

این مطلب دنباله­دار ترجمه­ای است از کتاب Asking the right questions, a guide to critical thinking که قسمت به قسمت در …

تفکر انتقادی- بخش اول

راهنمایِ تفکر انتقادی/ پرسیدن سوالات درست این مطلب دنباله‌دار ترجمه‌ای است از کتاب Asking the right questions, a…