جیب بر خیابان جنوبی ؛ یاغی یا قهرمان

PickupOnSouthStreet-23-7-922

جیب بر خیابان جنوبی ؛ یاغی یا قهرمان

اسکیپ مک کوی به هیچ چیز اعتقاد ندارد؛ نه وطن­پرست است و نه خائن. او جیب­بر است؛ اما پول هم برایش اهمیتی ندارد. عاش…

Posted On :

دسته سیسیلی­ها ؛ قتل در پاریس ، سرقت در رم و هواپیماربایی در نیویورک

TheSicillianClan-9-7-921

دسته سیسیلی­ها (The Sicilian Clan , 1969) از محصولات بین­المللی سینمای فرانسه با کارگردانی بین­المللی به نام هنری ورنوی (Henri Verneuil) است . …

Posted On :