موسیقی

لیدی گاگا: مردم فکر می­کنند دوران طلایی من به پایان رسیده ­است

  گزارش اختصاصی گاردین از لیدی گاگا که در شبگار منتشر می­شود. در این مصاحبه او در…

ام الاواز، شور

آواهای اصیل ایرانی، مانند موسیقی متن، همواره در دل تاریخ چند هزار ساله­ی ما گوشنوازی کرده است. آنچه امروز به جا مانده، تنها بخشِ کوچکی است از آن عظمت، که توانسته از زیر تیغ زمان جان سالم به در برد .