وصف نویسنده

زهرا محمدی پیکر

مطالب نویسنده

کمک­های اولیه، جان انسان‏ها و حادثه های رانندگی که می توانند مرگبار نباشند ـ بخش دوم

کمک­های اولیه، جان انسان‏ها و حادثه های رانندگی که می توانند مرگبار نباشند ـ بخش دوم قبلا…

کمک­های اولیه، جان انسان‏ها و حادثه های رانندگی که می توانند مرگبار نباشند

کمک­های اولیه، جان انسان‏ها و حادثه های رانندگی که می توانند مرگبار نباشند ـ بخش اول قبلا…

جاده مرگبارتر از جنگ

  همین دوشنبه،  18 شهریور 92، حادثه برخورد دو اتوبوس در  بزرگراه قم ـ تهران 44 کشته…