مشقات آکتوری

maskر.الف، یک بازیگر تئاتر، در خانه نشسته بود و فیس بوکش را چک می­کرد که مادرش با صدایی حدودا در اندازه 53 دسی بل فریاد فرمودند که: «پاشو برو میوه بخر.»

ظا…