وصف نویسنده

امیر عباسیان

مطالب نویسنده

نقدی بر فیلم فرزند چهارم

نقدی بر فیلم فرزند چهارم دور می‌شوم و برمی‌گردم عصر روز یک‌شنبه ۲۴ شهریور ماه؛ باشگاه فیلم…

اشک بریز؛ لطفا

برای پوران درخشنده؛ دل‌سوزاندن و نصیحت کردن یک جورهایی رسالت به حساب می‌آید انگار. با چاشنی کارساز ملودرام …

نقدی بر گذشته فرهادی

تب تماشای «گذشته» درست مثل «درباره‌ی الی»، در خردادی گرم و پرجوش فراگیر شد. اگر ۴ سال قبل مردم در جهت حمایت از فیلم