نقد مونولوگ گزارش : یک فرصت استثنائی برای پی‌یِر ماریو موروسینی و …

«گزارش» مونولوگی‌ست نوشته‌ی محمد خاکساری که به کارگردانی و بازیگری خودش که تا پایان دی‌ماه از ساعت…