قورباغه­ی سمی دارتی

توسط | به تاریخ 1392/06/08 | هیچ نظر

poisondartfrog-7-6-92

قورباغه­ی سمی دارتی

قورباغه­های سمی دارتی، مانند این موجود آبی خوش رنگ به شدت سمی هستند. رنگ های فوق العاده­ی آنها اخطاری برای مهاجمین احتمالی هستند تا نزدیک نشوند. این قورباغه­ها از سه تا 15 سال عمر میکنند  و اندازه­ی بین دو تا سه سانتی متر دارند. متاسفانه یکی از گونه­های در حال انقراض هم هستند؛ اگرچه تنها دشمن طبیعی آنها نوعی مار است که به مرور زمان نسبت به سم این قورباغه ایمن شده است. محل زندگی این موجود محدوده­ی آمریکای مرکزی و جنوبی است. دانشمندان در مورد منشا سم این موجود اتفاق نظری ندارند، گرچه یک نمونه­ی بالغ از این قورباغه سم کافی براش کشتن ده مرد را دارد. (Natgeo, photo by George Grall)

برچسب ها

هیچ نظر به “قورباغه­ی سمی دارتی”

پاسخ

ایمیل شما مخفی می ماند. فیلد های الزامی مشخص شده اند *


*